شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
کشاورزی ماشین های کشاورزی و مکا 91 و قبل

ردیفکد درسنام درس

1

1121066

آبخیزداری و حفاظت اب و خاک

2

1121058

آبیاری عمومی

3

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

4

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5

1121064

آفات و بیماریهای گیاهی

6

1121049

آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاوری

7

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

8

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

9

1411117

استاتیک

10

1121060

اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

11

1121051

اصول اقتصاد کشاورزی

12

1233025

اندیشه اسلامی 1

13

1233026

اندیشه اسلامی2

14

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

15

1220424

انقلاب اسلامی ایران

16

1121061

باغبانی عمومی

17

1215431

تربیت بدنی

18

1215150

تربیت بدنی 1

19

1215151

تربیت بدنی2

20

1411123

ترمودینامیک

21

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

22

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

23

1411112

تکنولوژی موتور

24

1121055

جنگلداری

25

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

26

1121047

خاک شناسی عمومی

27

1121053

دامپروری عمومی

28

1233044

دانش خانواده و جمعیت

29

1411025

رسم فنی و نقشه برداری

30

1111115

ریاضی 1

31

1111263

ریاضی مقدماتی

32

1111116

ریاضی2

33

1225009

زبان تخصصی

34

1212255

زبان خارجه

35

1121005

زراعت عمومی

36

1112160

زیست شناسی مقدماتی

37

1411133

سیستمهای هیدرولیک در ماشینهای کشاورزی

38

1121050

شناخت محیط زیست

39

1411118

شناخت و کاربرد تراکتور

40

1114093

شیمی عمومی

41

1114241

شیمی مقدماتی

42

1411132

طراحی اجزاء

43

1213209

فارسی عمومی

44

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

45

1211410

فلسفه اخلاق

46

1113112

فیزیک عمومی

47

1113224

فیزیک مقدماتی

48

1411135

فیزیک و مکانیک خاکهای کشاورزی

49

1121043

گیاه شناسی عمومی

50

1121056

ماشین های کشاورزی

51

1411126

ماشینها و تجهیزات ثابت زراعی

52

1411129

مبانی خاک ورزی و کاشت

53

1411124

مبانی داشت و برداشت

54

1411114

مدیریت کشاورزی

55

1121063

مرتعداری

56

1411110

مساحی و نقشه برداری

57

1411193

معادلات دیفرانسیل

58

1411122

مقاومت مصالح 1

59

1411128

مقاومت مصالح2

60

1411131

موتورهای احتراقی

61

1411115

مکانیزاسیون کشاورزی1

62

1411130

مکانیزسیون کشاورزی2

63

1411120

مکانیک تراکتور

64

1411231

مکانیک سیالات

65

1121045

هوا و اقلیم شناسی کشاورزی

66

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: