شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
کشاورزی مدیریت و آبادانی روستاها

ردیفکد درسنام درس

1

1411178

آب و فاضلاب روستاها

2

1121066

آبخیزداری و حفاظت آب و خاک

3

1121058

آبیاری عمومی

4

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

5

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

6

1121064

آفات و بیماریهای گیاهی

7

1121049

آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی

8

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

9

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

10

1121060

اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

11

1121051

اصول اقتصاد کشاورزی

12

1214089

اصول حسابداری

13

1411169

اقتصا ایران با تکیه بر روستا

14

1221025

اقتصاد خرد1

15

1121036

اقتصاد کلان1

16

1233025

اندیشه اسلامی 1

17

1233026

اندیشه اسلامی2

18

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

19

1220424

انقلاب اسلامی ایران

20

1411171

ایستایی

21

1218175

بازاریابی و مدیریت بازار

22

1121061

باغبانی عمومی

23

1411181

تاسیسات در ساختمانهای روستایی

24

1215431

تربیت بدنی

25

1215150

تربیت بدنی 1

26

1215151

تربیت بدنی2

27

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

28

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

29

1121013

جامعه شناسی روستایی

30

1121055

جنگلداری

31

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

32

1121047

خاک شناسی عمومی

33

1121053

دامپروری عمومی

34

1233044

دانش خانواده و جمعیت

35

1111116

ریاضی2

36

1111115

ریاضیات عمومی1

37

1225009

زبان تخصصی

38

1212255

زبان خارجه

39

1121005

زراعت عمومی

40

1121050

شناخت محیط زیست

41

1114093

شیمی عمومی

42

1411175

صنایع روستایی

43

1411182

طرح بهسازی روستایی

44

1213209

فارسی عمومی

45

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

46

1211410

فلسفه اخلاق

47

1113112

فیزیک عمومی

48

1121043

گیاه شناسی عمومی

49

1121056

ماشین های کشاورزی

50

1411233

محیط زیست روستاها

51

1218177

مدیریت تعاونی ها

52

1218176

مدیریت توسعه

53

1411174

مدیریت تولیدات روستایی

54

1214090

مدیریت مالی

55

1411007

مدیریت واحدهای زراعی و دامی

56

1121063

مرتعداری

57

1411172

مصالح بومی و روشهای ساختمان سازی سنتی

58

1121045

هوا و اقلیم شناسی کشاورزی

59

1215432

ورزش1

60

1411183

کانالهای آبرسانی


به ما امتیاز دهید: